Cookie- og Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Beskyttelse af dit privatliv

Vi tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger på denne hjemmeside.

Dataansvar og kontaktoplysninger

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

Info @ arkadespil.com

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

Vi er baseret i Danmark og agerer under gældende dansk lovgivning. Denne privatlivspolitik er originalt udført på dansk. I det tilfælde at nogle oversatte versioner af denne privatlivspolitik ikke stemmer overens med den danske version, er det den danske version der har forrang. Vi forholder os retten til at ændre i vores privatlivspolitik. Alle ændringer der opstår vil være gældende med det samme.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Bruger-ID
 • Facebook-billede
 • IP-adresser
 • Logfiler om adfærd på hjemmesiden, herunder hvilke undersider, der er besøgt på domænet
 • Timestamp
 • Adresse
 • Land
 • Fødselsdato
 • Øvrig cookie-data, som kan være personhenførbare oplysninger.

Formål og retsgrundlag for behandling

Formål

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Markedsføring af tilbud der bliver præsenteret på denne side, deltagelse i konkurrencer samt fremsende nyheder, såfremt du har samtykket hertil.
 • Behandling af henvendelser om spillesupport, hvis du her behov for hjælp eller har en forespørgsel.
 • Analyse af aktiviteter og brug i forbindelse med hjemmesiderne og optimering af disse, samt forebyggelse af hackerangreb.

Når du benytter hjemmesiden vil generelle personoplysninger blive indsamlet om dig. Du har ikke mulighed for at benytte siden uden at vi indsamler visse oplysninger om dig, hvilket du også bliver gjort opmærksom på i samtykkeerklæringen på forsiden når du besøger siden første gang. Af de oplysninger vi indsamler på dig blot når du besøger siden er din adfærd på siden (dvs. Hvilke sider du besøger, hvornår og hvor lang tid), samt din IP-adresse. IP-adresser indsamles for at overvåge unormale trafikmønstre og er et vigtigt værktøj for os i kampen mod hackerangreb. Ligeledes kan vi ved at indhente IP-adresser blokere for besøgende fra lande hvor spillesiderne vi præsenterer ikke er licenserede.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de ovenfor beskrevne formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Retsgrundlag

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger. Det er følgende:

 • At du har samtykket til behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 • At behandlingen ud fra hensynet til at forebygge hackerangreb efter en interesseafvejning går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Profilering

Profilering defineres som “enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser”.

Vi anvender automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for at definere målgrupper baseret på geografiske lokationer og interesser. Profileringen sker på baggrund af at du har givet udtryk for at interessere dig for pengespil ved at besøge denne hjemmeside. Herefter kan du forvente at blive præsenteret for bannere på andre hjemmesider, ligesom du kan blive eksponeret for reklamer på Facebook og øvrige sociale medier som vi benytter til at nå vores målgruppe(r). Ligeledes vil det blive registreret hvorfra du tilgår siden, da den geografiske placering også kan spille ind på hvordan vi opsætter kampagner, og vi således vil målrette kampagner mod bestemte geografiske lokationer, såfremt vi på baggrund af akkumuleret profileringsdata kan konkludere at der er stor interesse for vores markedsføring i specifikke byer/områder.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Det registreres når du interagerer med os enten ved at besøge hjemmesiden, ved at interagere med os via Facebook eller hvis du har tilmeldt dig sidens mail-liste.

Dette medfører at du vil modtage målrettet markedsføring i form af annoncer.

Alle oplysninger kommer fra registrerede selv. Såfremt du har interageret med vores brand på Facebook agerer Facebook mellemled mellem den registrerede og os, da vi modtager oplysningerne igennem Facebook.

Facebook videregiver ikke personhenførbare oplysninger omkring dig til os når vi benytter deres platform til at målrette annoncer til dig, jf. De opridsede typer af personoplysninger skitseret i Afsnit 3, medmindre du aktivt interagerer med vores brand på Facebook.

Samarbejdspartnere

Videregivelse

Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil, eller hvis der er tale om nødvendige samarbejdspartnere af hensyn til at opfylde en legitim interesse. Disse nødvendige samarbejdspartnere kan ses her:

 • Myndigheder i det omfang, at vi er forpligtet hertil via lovgivningen.

Databehandlere

For at kunne yde dig den bedste service anvender vi følgende databehandlere:

 • LeadByte Ltd.
 • Google Ltd.
 • Facebook, Ltd.
 • Sendgrid Ltd.
 • Campaign Monitor Ltd.
 • Ubivox Danmark ApS
 • Microsoft Ltd.
 • Innocraft Ltd.
 • Match2One AB

Overførsel til tredjeland

Vi vil overlade dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Overladelsen vil ske til følgende USA-baserede organisationer: Facebook Ltd., Google Ltd., Sendgrid Ltd., Microsoft Ltd., og Campaign Monitor Ltd. Desuden vil der foregå overførelse af persondata til Innocraft Ltd. som er beliggende i New Zealand.

Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet og her fremgår det at sikkerhedsniveauet i USA betegnes som utilstrækkeligt. Kommissionen har dog fastlagt at organisationer baseret i USA er sikre områder, såfremt de har tilsluttet sig EU-U.S. Privacy Shield aftalen.

New Zealand betegnes af Kommissionen som et sikkert tredjeland.

Følgende organisationer vi overlader data til baseret i USA har tilsluttet sig Privacy Shield aftalen:

 • Facebook Ltd.
 • Google Ltd.
 • Sendrgid Ltd.
 • Microsoft Ltd.

Overladelsen af persondata til Campaign Monitor Ltd. sker i overensstemmelse med EU-kommissionens Standard kontrakt.

Sletning

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, at det er nødvendigt af hensyn til at opfylde formålet, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år samt indeværende regnskabsår.

Logfiler, inklusive IP-adresser, opbevares i 5 år inden de slettes. Google Analytics data opbevares i 26 måneder inden de slettes.

Dine rettigheder

Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

 • Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke og behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

E-mail: dt @ datatilsynet.dk

Telefonnr.: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Cookiepolitk

Hvad er cookies?

Denne hjemmeside anvender – ligesom næsten alle andre hjemmesider – såkaldte ”cookies”. Cookies er betegnelsen for en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil, tablet eller tilsvarende terminaludstyr med det formål at genkende den, huske indstillinger, udarbejde statistik og målrette annoncer. Cookies kan indeholde tekst, tal eller datoer, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie, og de kan heller ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Vi og databehandlerne Microsoft, Google, Match2One samt Facebook, har adgang til de data, der bliver lagret.

Når du benytter dig af vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies, inklusiv tredjepartscookies, men det er til hver en tid muligt at slette eller blokere for cookies. Nederst på denne side kan du se præcist hvilke cookies, der bliver lagret på computer, mobil eller tablet, når du bruger vores hjemmeside.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Cookies gemmes også i såkaldte ”logfiler”, der bliver indsamlet fra brugerne på siden. Logfiler genereres på alle hjemmesider, og denne side er ingen undtagelse. Helt overordnet set så udgør og indeholder logfiler en oversigt over i) hvilke undersider, der er besøgt på domænet, ii) hvornår de er blevet besøgt og iii) hvorfra de er tilgået, hvilket indebærer, at brugernes IP-adresser bliver indsamlet. Ud fra de indsamlede data kan vi kun se hvilken by, du befinder dig i, og altså ikke din præcise geografiske position. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, herunder eventuelt din IP-adresse, i vores privatlivspolitik.

Disse logfiler bliver både brugt til trafikstatistik og som en sikkerhedsforanstaltning. Årsagen til, at vi indsamler IP-adresser, er også, at de udgør et værn mod hackerangreb.

Hvis vi i logfilerne kan se, at der er øget trafik fra udenlandske IP-adresser, som umiddelbart ikke giver mening, så kan det nemlig være tegn på et hackerangreb. Ved at holde øje med brugernes geografiske placering via deres IP-adresser, står vi dermed bedre rustet til at afværge hackerforsøg.

Logfiler, inklusiv IP-adresser, opbevares i 5 år, inden de slettes.

Hvad bruger vi cookies til?

Vi bruger cookies til en række forskellige formål, herunder primært at optimere vores markedsføring og din brugeroplevelse samt for at sikre og forbedre vores hjemmesides tekniske funktionalitet.

En del af den data, som vi indhenter igennem cookies, bliver brugt til at analysere vores brugeres brug af hjemmesiden. Dette kan blandt andet være for at få et bedre overblik over hvilken type enhed (f.eks. PC eller tablet), som vores brugere benytter sig af, hvilke marketingkanaler, som vores besøgende kommer ind på siden via, samt hvilke af vores undersider de besøger, og hvor lang tid de bruger på siden. Eventuelle klik på annoncer eller links til vores samarbejdspartnere bliver også registreret og indgår i vores analyse af siden.Vi bruger denne data til at optimere vores egen markedsføring og som et værktøj til at kunne forbedre brugeroplevelsen og optimere vores hjemmeside samt til at forsøge at målrette onlineannoncering, så du i højere grad vil opleve annoncer, der er relevante for dig. Du kan læse mere om målrettet markedsføring nedenfor. Cookies bliver også til brugt at gøre hjemmesiden mere funktionel for brugerne. Brugen af cookies medfører nemlig bl.a., at brugerne af hjemmesiden ikke behøver at downloade lige så meget data ved gentagne besøg på hjemmesiden, og at hjemmesiden kan huske brugerens præferencer. Det optimerer brugeroplevelsen, indlæsningen af de forskellige artikler samt responstiden på siden. Brugen af cookies muliggør også, at vi løbende kan tilpasse hjemmesiden til de behov, som vi kan identificere ud fra brugernes adfærd.

Foruden os selv så placerer visse tredjeparter også cookies på din harddisk, mobil eller tablet, når du benytter dig af vores hjemmeside. Du kan læse mere om, hvilke tredjeparter det drejer sig om i afsnittet: “Tredjeparts-plugins som efterlader cookies”.

Hvilke cookies bruger vi?

Du kan se en komplet liste over de cookies, der bliver lagret på din harddisk, mobil eller tablet, når du benytter dig af vores hjemmeside, nederst på denne side. I det følgende vil vi dog uddybe brugen af de forskellige typer cookies:

Heatmaps:

I visse perioder benytter hjemmesiden sig af såkaldte “heatmaps”, hvor alle brugeres færden på siden vil blive målt og information om denne blive lagret.

Helt konkret så er heatmaps et værktøj, der kan vise brugerens specifikke færden på siden, hvilket kan bruges til at optimere vores hjemmeside og dens layout.

Cookies benyttet til analyse

Hjemmesiden bruger programmerne “Google Analytics” og “Matomo” med henblik på at analysere, hvor brugerne af hjemmesiden tilgår siden fra rent geografisk. Dette kan man se ud fra brugernes IP-adresser. Den geografiske placering betyder – som tidligere nævnt – ikke, at vi kan se brugernes fysiske adresser, men detaljegraden går ned til, at vi kan se, hvilken by vores brugere befinder sig i, når de besøger siden. Årsagen til, at vi indhenter oplysninger om brugernes geografiske placering, er først og fremmest at sikre, at vi kun henviser danske brugere til de forskellige kasinoer, hvilket er nødvendigt for, at vi kan overholde de gældende gambling-restriktioner. Siden indsamler desuden anonym statistik om brugerens besøg på hjemmesiden, herunder f.eks. antallet af besøg, den gennemsnitlige tid på hjemmesiden samt hvilke sider, der er (ind)læst. Formålet med dette er at segmentere hjemmesidens brugere efter faktorer såsom demografi og geografi, hvilket gør det muligt at strukturere og forstå målgrupper med henblik på at tilpasse onlineannoncering.

Målrettet annoncering

Når du benytter denne side, bliver der lagret en cookie på din harddisk, mobil eller tablet, som gør, at annoncer kan blive målrettet til at være særligt relevante for netop dig, når du bruger sociale medier, såsom Facebook og Instagram, og når du besøger andre hjemmesider. Det kan også medføre, at du bliver præsenteret for bannerannoncer fra os, når du surfer rundt på andre hjemmesider.

Den målrettede annoncering slutter senest 180 dage fra det tidspunkt, hvor man sidst har besøgt siden. Målrettet annoncering kan desuden undgås ved at slette eller blokere cookies.

Tredjeparts-plugins som efterlader cookies

På hjemmesiden støder du på forskellige eksterne plugins, såsom indlejrede YouTube-videoer mv. Disse plugins kan i sig selv også efterlade cookies på din harddisk, mobil eller tablet. Denne kategori af cookies efterlades via tredjeparts-tjenester på siden.

Det drejer sig om cookies fra:

 • YouTube – Figurerer på domænet pga. indlejrede videoer på domænet
 • Vimeo – Figurerer på domænet pga. indlejrede videoer på domænet
 • Twitch – Figurerer på domænet, da hjemmesiden har sin egen Twitch-kanal, som er indlejret på domænet
 • Sporcle – Er den platform, som vi benytter til vores Casino Quiz
 • Affiliate link cookies – cookies efterladt af vores samarbejdspartnere (spiludbyderne), som følge af at vi linker ind til deres sider.

Årsagen til, at vi har valgt at inkludere disse plugins på siden, er, at vi på denne måde kan tilbyde vores brugere videoer, quizzes og andre fordele.

I hvor lang tid gemmer vi informationer om brugerne?

Information om brugernes besøg på hjemmesiden gemmes i op til 26 måneder i Google Analytics. Hvis brugeren besøger hjemmesiden igen inden for de 26 måneder vil perioden blive opdateret og tælle som 26 måneder fra det sidste besøg også kaldet ‘data retention’.

Dataindsamling holder sig inden for Googles guidelines og indeholder ingen personlige oplysningerne om brugeren.

Målet med indsamlingen af data og opbevaring i op til 26 måneder er for give vores brugere den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside.

Google Analytics data opbevares i op til 26 måneder for at kunne se statistik over hjemmesidens udvikling på årsbasis og have sammenlignelige data, samt måling af hjemmesidens trafik.

Brugere der har interageret med eller besøgt hjemmesiden via Facebook marketing bliver gemt i en Facebook Pixel i op til 180 dage, i overenstemmelse facebooks guidelines.. Alle oplysninger bliver anonymiseret fra facebooks side af.

Formålet med Facebook Pixel’en er at målrette markedsføring fra hjemmesiden via Facebook og præsentere brugeren for reklamer der tilsvarer deres behov.

Hvordan kan jeg undgå cookies?

Hvis man ikke ønsker at have cookies liggende på sin harddisk, mobil eller tablet, kan man til enhver tid fjerne dem, hvilket er ganske simpelt og ikke særligt tidskrævende. Man kan finde en overskuelig vejledning til, hvordan man sletter sine cookies inde på det følgende link: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Hvis man slet ikke ønsker, at ens harddisk, mobil eller tablet skal lagre cookies, når man surfer på nettet, kan man ligeledes vælge at blokere for alle cookies fremover eller vælge at få en advarsel hver eneste gang, at din PC, mobil eller tablet vil lagre en cookie. Inde på det foregående link kan du finde en vejledning til, hvordan man indstiller sin browser til dette.

Kontaktoplysninger
Hvis du har nogen klager eller spørgsmål om, hvordan cookies, persondata eller andre oplysninger om din adfærd på siden bliver benyttet, er du velkommen til at kontakte os via mail. Alle henvendelser og spørgsmål vil blive behandlet seriøst og så hurtigt som muligt.

MAILADRESSE:

Info @ arkadespil.com

Senest opdateret: 26/06/2018